Pretplatne karte

Basic pretplatna karta za sezonu 2019/2020

BASIC PRETPLATNA KARTA važi za sve utakmice srpske lige čiji je organizator FK “Takovo” u takmičarskoj sezoni 2019/2020

Cena: 1000 dinara

Srebrna pretplatna karta za sezonu 2019/2020

SREBRNA PRETPLATNA KARTA važi za sve utakmice srpske lige čiji je organizator FK “Takovo” u takmičarskoj sezoni 2019/2020 + poklon kačket FK “Takovo”

Cena: 1500 dinara

Zlatna pretplatna karta za sezonu 2019/2020

ZLATNA PRETPLATNA KARTA važi za sve utakmice srpske lige čiji je organizator FK “Takovo” u takmičarskoj sezoni 2019/2020 + poklon šampionska majica FK “Takovo”

Cena: 3000 dinara

Dijamantska pretplatna karta za sezonu 2019/2020

DIJAMANTSKA PRETPLATNA KARTA važi za sve utakmice srpske lige čiji je organizator FK “Takovo” u takmičarskoj sezoni 2019/2020 + poklon kačket FK “Takovo” + poklon šampionska majica FK “Takovo”

Cena: 6000+ dinara